ALLAN ÖSTERLIND

ALLAN ÖSTERLIND
Bildkonstnär och grafiker. (Erik August ALLAN). Född 2 november 1855 i Stockholm, död 23 juni 1938 i Paris. Han studerade vid Konstakademien 1874-1876. Efter första studieåren reste han 1877 till Paris, där han blev elev till skulptören P. J. Cavelier vid École des Beaux-Arts. Han kom sedan att bli verksam i Frankrike till sin död med undantag för studieresor till Italien och Spanien och sporadiska besök i hemlandet. Han var till en början mest verksam som skulptör, men övergick i Frankrike snart till måleriet, där han rönte stora framgångar. Han var en av de första svenska konstnärer som for till Frankrike vid tiden för friluftsmåleriets genombrott. Han kan karakteriseras som en god representant för det franska naturalistiska friluftsmåleriet såsom det då representerades av Bastien-Lepage och andra. Han var en ofta återkommande utställare på de stora salongerna i Paris. 1887 fick han hedersomnämnande på den, gamla, Parissalongen och på Världsutställningen 1889 silvermedalj. 1890 blev han 'associé' vid den nybildade Société Nationale des Beaux-Arts och utställde sedan främst på dess salonger på Champ de Mars. Han hade gott anseende i det franska kulturlivet och det resulterade i att han utmärktes med Hederslegionen. Han tog under 1880-talet livlig del i de Svenska Pariskonstnärernas oppositionsrörelse mot den föråldrade Konstakademien och deltog 1885 i utställningarna 'Från Seines strand' och 'Opponenternas utställning' i Stockholm och anslöt sig 1886 till det nybildade Konstnärsförbundet, med vilket han ställde ut flitigt fram till 1897. Från 1891 tillhörde han också en tid Svenska konstnärernas förening. Genom sitt giftermål med fransyskan Eugénie Carré 1879 och goda förbindelser i franska konstnärskretsar kom han att tidigt frigöra sig från den svenska konstmiljön och helt koncentrera sig på en karriär i Frankrike, 1898 uteslöts han ur Konstnärsförbundet på grund av frånvaro från förbundets utställningar. Representerad: Franska staten inköpte 1888 hans målning ”La fin de la journée, 'Vid dagens slut' och placerade den i muséet i Tours. Ett motiv med bondkvinnor i Bretagne fanns tidigare i Luxembourgmuséet i Paris. Dessutom är han representerad i muséet i Chateauroux, Institut Tessin i Paris, Ateneum i Helsingfors, Nationalmuseum i Stockholm, samt En olyckshändelse, Blindbock, Lejonet 1897, Självporträtt 1897, Råttfångaren från Hameln 1898, på Göteborgs konstmuseum.
Bild: Le village de Saint-Cénéri 1921.


Mer info om ALLAN ÖSTERLIND»