ERIK OSSLUND

ERIK OSSLUND
Bildkonstnär. (Erik Gunnar). Född 1913 i Göteborg, död 1982. Son till Helmer Osslund. Utbildning: Tekniska skolan i Stockholm, samt hos fadern. Han har målat landskap med norrländska motiv, särskilt forsar och vatten. Representerad: Prins Eugens Waldemarsudde, Örebro länsmuseum, Norrbottens och Luleå museum.