ERIK Herman FLEMING

ERIK Herman FLEMING
Konsthantverkare,!ödd 1894 i Stockholm, död där 1954. Studerat vid Althins målarskola, sedermera i Berlin och München. Han startade 1921 och innehade t.o.m. 1950, Atelier Borgila i Stockholm, för vilken han ritat smakfulla pjäser i guld och silver.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm.


Mer info om ERIK Herman FLEMING»