ERNST FILIP THOMAN

ERNST FILIP THOMAN
Skulptör. (Ernst Filip). Född 14 mars 1760 i Stockholm, död 22 juni 1833 i Stockholm. Utbildning: Han gick från 1774 i lära hos hovbildhuggaren Sjöberg i Stockholm och praktikarbetade hos slottsbildhuggaren Per Ljung 1781–1790. Han anställdes 1790 av hertig Fredrik Adolf för att utföra bildhuggeriarbeten på Tullgarns slott, Han var särdeles kunnig som ornamentbildhuggare och har gjort altare och predikstol i Kungholms kyrka, efter ritning av Görwell, samt predikstolen i Jakobs kyrka, båda i Stockholm. Han blev ledamot av Konstakademien 1803. Representerad: Sjöhistoriska museet, Nationalmuseum i Stockholm och Geologiska institutionen i Uppsala.
Bild: Predikstolen i Vårfrukyrkan, Enköping.


Mer info om ERNST FILIP THOMAN»