EUGEN HAMMARBERG

EUGEN HAMMARBERG
Skulptör, konsthantverkare. Född 1874, död 1949. Han utförde kyrkorestaureringar på Gotland.
Offentlig utsmyckning: Olaus Petri kyrka i Örebro, en altaruppsats som imiterar de senmedeltida retablerna och består av figurer insatta i ett rikt ramverk. Figurerna är efter modeller från England, samt altarkrucifixet. I mitten finns uppståndelsescenen flankerad av å ena sidan Stefanos och Johannes och på andra sidan Maria från Magdala och Maria, Jakobs och Josefs moder, samt Kristine kyrka i Falun. Han har även utformat flera dopfunter och gjort arbeten i elfenben.
Bild: Kristine kyrka i Falun