EVA FORSBERG

EVA FORSBERG
Bildkonstnär och grafiker. Född 1932 i Göteborg. Utbildning: Börge Hovedskous Målarskola i Göteborg. Grafiker, arbetar huvudsakligen med träsnitt. Hon är gift med konstnären och poeten Lennart Sjögren. De är bosatta i hans barndomshem på Öland, en idyllisk bondgård från gamla tider. Representerad: Nationalmuseum, Kalmar Konstmuseum. Hon har illustrerat Tom Hedlunds bok, "Den obönhörliga verkligheten". LTs förlag. Hon blev Kalmar museums Månadens konstnär, grafik 2003. Medlemskap: Gruppen Åkerbokonstnärerna, som bildades 1968, på initiativ av konstnären Walter Frylestam, samt i Grafiska sällskapet.
Bild: Den blå tekannan.