ALWIN DAHL

ALWIN DAHL
Bildkonstnär. (Fritz ALWIN Benjamin). Född 12 april 1889 i Malmö, död 1 december 1971 i Hög i Skåne. Utbildning: Tekniska skolan i Malmö samt privata studier i Paris. Separatutställningar: Bollnäs, Göteborg, Malmö, Lund och Halmstad. Samlingsutställningar: Skånes konstförening och Gävleborgs läns konstförening. Har vanligen målat små landskap, hästar och stilleben.
Bild: Vintermotiv Hälsingland.