GEORGIJ FETCO

GEORGIJ FETCO
Bildkonstnär och keramiker. Född 4 juli 1923 i Istanbul, död 22 mars 2001 i Ekerö. Utbildning: Tekniska skolan, Isaac Grünewalds målarskola. Lärare på Beckmans 1944-1946. Han bildade Fetcos Skola för Bildande Konst, Konstskolan i Stockholm, 1949. Målade expressiva arkitektoniska landskap. Offentlig utsmyckning : Sörmans Varuhus. Stockholm.
Bild: Konstskolan bildades 1949 av honom. På den tiden hette skolan Fetcos Skola för Bildande Konst och undervisningen skedde i en paradvåning mittemot Dramaten. Då skolan övergick i privat ägo 1980 ändrades namnet till Konstskolan i Stockholm. Sedan år 2001 är skolan en del av Folkuniversitetet.