GUSTAF REUTER

GUSTAF REUTER
Bildkonstnär, född 1699, död 1783. Verksam i Hälsingland som allmogemålare och har där dekorerat kyrkor i glada färger och barockmönster, med blomornament.
Representerad: Hälsinglands museum, Hudiksvall.
Bild: Maria och lilla Jesusbarnet, detalj från stort gavelfält ca 6 m långt.