GUSTAF STENBERG

GUSTAF STENBERG
Bildkonstnär. Född 1924 i Malmö. Bror till Gunnar Stenberg. Utbildning: Skånska målarskolan, samt i Frankrike. Han målar stadsvyer, landskap, motiv från den skånska kusten, samt från Danmark och gatumotiv från Paris.
Bild: Stortorget, olja.