GUSTAF STAFHELL d.y.

GUSTAF STAFHELL d.y.
Silversmed. (GUSTAF Andreas). Född 1725 i Stockholm, död där 1772. Son till Gustaf Stafhell. Han gick i lära hos fadern. Förutom omfattande arbeten till den kungliga silverkammaren, har han tillverkat kyrkligt silver och räknas till en av de främsta bland rokokons silversmeder. Han har framställt altarljusstakar för slottskapellet i Stockholm och ett antal kalkar till flera kyrkor, bland andra den i Öveds kyrka, som tillverkades 1761. Representerad: i Rhösska Muséet och Kulturhistoriska muséet i Lund.
Bild:Nattvardskalk.