GUSTAF HALLMAN

Bildkonstnär och militär. (Gustaf Hieronymus Habacuc). Född 1800 i Uppsala, Uppland, död 29 januari 1865 i Stockholm. Utbildning: Han var Gillbergs elev och utbildade sig till miniaryrmålare. Han var far till Philippus Hallman. Representerad: Ett par porträtt av honom finns på Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott.