HUGO HANSSON

HUGO HANSSON
Bildkonstnär, tecknare. (Gustav HUGO). Född 17 september 1901 i Göteborg, död där 17 april 1997,. Han studerade vid Slöjdföreningens skola. Han har utfört reklamteckningar och adresser.