GÖSTA HALLENCREUTZ

GÖSTA HALLENCREUTZ
Bildkonstnär. Född i Malmö 1881, död i Stockholm 1952. Utbildning: Efter studier på Tekniska skolan och Caleb Althins ateljéer i Stockholm fortsatte han sin utbildning i Berlin och New York. Han har företrädesvis behandlat Bellmansmotiv. Offentlig utsmyckning: dekorativa arbeten i kyrkor i U.S.A. och i ett par restauranger i Stockholm.
Bild: Estradör framför muntert ekipage, akvarell 1949.