GÖSTA OTTOSSON

GÖSTA OTTOSSON
Grafiker, tecknare och bildkonstnär. Född 1902 i Örebro, död 1980. Utbildning: Han studerade vid Berggrens målarskola och vid Academie Julian i Paris. Sin grafikerutbildning genomförde han för M. Osborne i London. Han arbetade med romantiska landskap och stadsbilder, även i akvarell. Han skildrade det gamla Örebro med dess träbebyggelse innan den försvann. Detta gjorde han under 1950 och 1960-talen. Vilket gjorde det lokalhistoriskt värdefullt. Det blev en kapplöpning med tiden och grävskoporna. Representerad: museum i Örebro med porträttserier i grafik, Hjalmar Bergman, Jeremias i Tröstlösa och serier från London och Paris, samt mapparna, Promenad i Wadköping, Vägen till Wadköping, Vallfärd i Wadköping och Wadköpings gårdar och gränder.
Bild: Etsning: Gösta Ottosson, The Flower Girl, 30x18