HENRY REUTERDAHL

HENRY REUTERDAHL
Svensk-amerikansk bildkonstnär, född 1871 i Malmö, död 1925 i USA. Han studerade teckning för olika lärare i Stockholm och utvandrande till USA. 1893. Han hade där anställning som tecknare för en illustrerad tidning och i ett par dagblad i Chicago. Han övergick 1896 till veckotidskriften, Harper’s weekly och följde med som dess tecknare den amerikanska flottan under kriget med Spanien 1897. Han blev en av Förenta Staternas mest uppburna marinmålare. Han målade moderna krigsfartyg i öppen sjö och det myllrande kaj och hamnlivet.
Representerad: i Nationalmuséet i Washington finns, Striden mellan Monitor och Merrimac, Nordiska muséet i Stockholm och Växjö museum, i Sjökrigsskolans i Annapolis kollektion finnas tio marinmålningar.
Han erhöll silvermedalj för tavlor vid Panamautställningen 1915.

Bild: En patrullerande jagare i Atlanten.


Mer info om HENRY REUTERDAHL»