HJÖRDIS TENGBOM - Nordin

HJÖRDIS TENGBOM - Nordin
Skulptör och grafiker. Hjördis Fredrika Nordin-Tengbom. Född 1877 i Stockholm, död 1969. Hjördis Nordin-Tengboms far var snickarmästare och hon växte upp i Stockholm. Utbildning: 1893-95 på Tekniska skolan, 1895-97 på Högre konstindustriella skolan och 1898-03 vid Kungliga Konstakademien i Stockholm, samt därefter i Paris 1903-06, Italien, Storbritannien, Tyskland, Norge och Danmark. Hon ställde ut på Salon des Beaux-Arts i Paris 1905 och 1906. Hon hade sin första separatutställning 1931 i Stockholm. Hjördis Nordin-Tengbom har som skulptör framför allt gjort porträttbyster, medaljer och plaketter, bland annat porträtt av prinsessan Ingeborg, Gustaf Clason, Johan Bojer, livmedikus Harald Ernberg (1874-1937), Eric Wennerholm och Fredrik von Essen, figurkompositioner i etsning, samt medaljer och plaketter. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och på Prins Eugens Waldemarsudde.
Bild: Minnesplakett över Olympiaden 1912.