HJÖRDIS OLDFORS

HJÖRDIS OLDFORS
Keramiker. (HJÖRDIS Hanna Maria). Född 28 november 1920 i Göteborg, död 2014. Utbildning: Hon studerade i keramik vid Slöjdföreningen. Studieresor i Skandinavien och på kontinenten under 1940 och 1950-talen. Knöts till Upsala-Ekebyfabriken 1952. Hon arbetade med abstrakta dekorer. Hon startade en egen keramik ateljé under namnet Bränd form i Göteborg men 1952 erbjöds hon en plats vid Uppsala-Ekeby där hon verkade fram till 1959. Under denna tid skapade hon bland annat modellerna Poäng, Kokos, Trio, Palma och Granit. Utställningar: Hon deltog i företagets utställningar i Göteborg, 1957, Uppsala och Hälsingborgsutställningen 1955 och en separatutställning i Uppsala 1958. Föremål producerade av Oldfors har ett Hj i en cirkel som signatur. Efter tiden i Uppsala återvände hon till Göteborg och ägnade sig åt keramik, textilkonst och måleri samt som lärare i måleri och keramik i Göteborg. Representerad: Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg och Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.
Bild: Keramikfat Uppsala Ekeby.


Mer info om HJÖRDIS OLDFORS»