INGA Elisabeth DERBLOM

Bildkonstnär. Född 1939 i Östuna. Autodidakt. I sitt måleri har hon influerats av klassisk stil och teknik. som många konstnärer arbetade med under det sena 1700 och tidiga 1800-talet. Målade stilleben, ofta blommor och skildringar av barn. Samlingsutställningar och separatutställningar: Uppsala och Bohuslän. Representerad: Privata samlingar. En del målningar har reproducerats och rönt uppskattning i USA.