INGVAR JIGRUD

INGVAR JIGRUD
Bildkonstnär, skulptör, född 1918 i Åsele, död 1994. Han genomförde hantverksutbildning vid dekorativa Statens Hantverksinstitut, samt fortbildningakademien. Han målar norrlandsmiljöer, med fjällens snabba ljusväxlingar och dramatik, i en expressionistisk, romantisk anda.
Representerad: i de flesta kommuner och landsting i landet, Statens konstråd.
Offentlig utsmyckning: F.O. 67. Skulptur av polykromt trä, Tekniska högskolan i Luleå, målning årstider. Gymnasieskolan i Boden, marmorintarsia. Tema film-teater.
Minnesutställning i Åkersberga 2001.
Fick Expressens konststipendium 1955, samt Statens Arbetsstipendium åren 1972, 1973 och 1978.

Bild: utsmyckning i mosaik och marmor, Björknäsgymnasiets entré.