IVAN JACOBSSON

IVAN JACOBSSON
Skulptör. Född 1920 i Landskrona, död 2006. Utbildning: Konstfackskolan och Konstakademien. Han arbetade med monumentala träskulpturer och reliefer i trä, sten och metall. Offentlig utsmyckning: Eskilstuna posthus, Roslagsskolan. Norrtälje, Jakobsbergsskolan och Järfälla, Vid ingången till Nytorpsbadet står detta 11,5 meter långa verk i betong, likt en vägg i olika sektioner med varierande höjd. Meander är beteckning för ornament med geometriska vindlingar.
Bild: Meander, betong, Kärrtorp.