Johan KRISTIAN JANSSON

Johan KRISTIAN JANSSON
Bildkonstnär. Född 1845 i Stockholm, död 1899. Han studerade vid Konstakademien och anställdes 1868 som dekorationsmålare vid Kungliga Teatern, där han utförde ett stort antal dekorationer.
Representerad: Drottningholm.