JEAN ERIC REHN

JEAN ERIC REHN
Arkitekt, bildkonstnär och grafiker. Född 1717 i Stockholm, död där 1793. Utbildning: Ritarakademien och därefter i Paris till kopparstickare och skolades i den franska formläran. Han gjorde studieresor i Italien. Han var även mönsterritare. Efter återkomsten till Sverige 1745 var han verksam på flera områden. Han blev anställd vid manufakturkontoret, som bistod manufakturer med ekonomiska bidrag, förlagor och ritningar. Kontoret hade sina lokaler i Slottet. Han ritade Väsby och Österby slott i Uppland, målade kartonger till gobelänger, ritade möbler åt Haupt och verkade dessutom som hovintendent och lärare vid Konstakademien. Efter överintendenten Carl Hårlemans död 1753 ökade hans inflytande på Slottetsinredningarna. Hertig Carls våning inreddes 1753–1754. Det rum som i dag kallas prins Bertilsmatsal, var hertigens sängkammare. Två ritningsblad, som han gjort visar rokokoinredningar. Som karikatyrist var han, näst Johan Tobias Sergel, sin tids kvickaste i vårt land. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Landskap med ruiner.