JESSIE DAHLSTRÖM

JESSIE DAHLSTRÖM
Bildkonstnär. Född i 27 juli 1887 i Chester England, död 1949 i Stockholm. Studier i London, Paris och på resor i Italien och Nordafrika. Hon har utfört porträtt, landskap och stilleben. Representerad: Stockholms stadsmuseum.