JOHAN TOBIAS SERGEL Sergell

JOHAN TOBIAS SERGEL Sergell
Skulptör, tecknare, grafiker, hovintendent, professor och direktör vid Konstakademien. Född 1740 i Stockholm, död där 26 februari 1814. Utbildning: Han började tidigt ägna sig åt konst, mest teckning och målning, på egen hand och blev, 16 år gammal, elev hos Rehn, Adrien Masreliez och året därpå hos Larchevesque. Han fick följa med honom till Paris, där han studerade fransk och antik skulptur i 7 månader. Efter hemkomsten hjälpte han Larchevesque vid utförandet av ett par statyer och dekorativa arbeten för slottet. Han studerade gravyr för Per Floding och möter nyantiken i stället för rokokon. Han fick resestipendium och begav sig åter till Paris och Rom där han befinner sig 1767- 1779. Där han studerar antikens och renässensens mästare. Hans första självständiga verk är 1771 Vattennymfen, som finns på Nationalmuseum i Stockholm. Genom skulpturen Faunen, som signerades 1774, blev den hans genombrott i Rom. Han arbetade outtröttligt och hans namn nådde Louis XV i Frankrike och han beställde Amor och Psyke av honom, men inköptes i stället av Gustav den III, 1777 då den franske kungen avlidit innan skulpturen blivit färdig. Den var helt klar först 1787. Han hade problem med sin fysiska och psykiska hälsa och led av melankolia och svår gikt. Hans vänner den danske bildkonstnärn Abildgaard och J.H. Füssli var oroliga för att han skulle ta sitt liv. 1778 kallades han hem och via Frankrike och med skulpturen Otryade blev han medlem i den franska Konstakademien. Han kom hem till Sverige 1779 och blev överhopad av arbete. 1783 möter han värdshusflickan Anna Rella och det är deras samvaro som skildras i hans erotiska teckningar. Han levde tillsammans med henne till hennes död 1796. Hon födde fyra barn av vilka två överlevde. Han återvänder till Italien i Gustav den III's sällskap där de gör en inköpstur 1783-1784. Bronsstatyn av Gustav den III i Stockholm på Skeppsbron får han beställning på 1790, men den blir klar först 1808. 1795 tecknade han ett enastående verk, Någons historia under första accés av hypokondri, som jämfördes med Goyas grafiska verk, Los Caprichos. Representerad: Vilande faun, Statyn utfördes i två exemplar i marmor, varav det ena i Nationalmuseum i Stockholm, det andra i Ateneum i Helsingfors, skiss i lera i Nationalmuseum i Stockholm, Venus som stiger ur havet, Amor och Psyke, Mars och Venus, samt i privata samlingar.


Mer info om JOHAN TOBIAS SERGEL Sergell»