JONAS VERNER

JONAS VERNER
Bildkonstnär och konsthantverkare. (JONAS Josef). Född i Knisslinge, Skåne 1931. Utbildning: Han studerade privat och har målat landskap, klassiska naturmålningar i olja, speciellt med färgskiftningar i gryning och skymning, samt också stadsmiljöer och romantiska stämningsidyller. Representerad: hos Karlshamns Stads samlingar.
Bild: "Järnavik med tall", signerad J.V. Jonas, daterad 1981.