GUNNAR OKNER

GUNNAR OKNER
Bildkonstnär och tecknare. (Karl Erik GUNNAR). Född 1920 i Voxtorp, Småland död 2009. Utbildning: Skånska målarskolan och Essemskolan i Malmö, och under resor i framförallt Frankrike och Holland. Han målar monokroma landskap utan att avbilda vyer. Det är ljusets påverkan på landskapet som fascinerar honom. Utställning: Åminne bruksmuseum utställning 2006. Representerad: kommuner och landsting, Statens konstråd och Malmö museum.
Bild: Monokrom målning 1991.