KARL REINHOLD DAHLQVIST

KARL REINHOLD DAHLQVIST
Bildkonstnär, skulptör. Född 1900 i Stockholm, död 1971. Studier vid Konstakademien samt i Tyskland och Italien. Har målat porträtt, landskap och blommor. Utfört al seccomålningar i ett par kyrkor, samt skulpterat en fris i Uppståndelseskapellet i Stockholm.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm och Statens Historiska museum.
Bild: Ålandskap.