KARL-ERIK HAGBERG

KARL-ERIK HAGBERG
Bildkonstnär. Född 1919 i Borås. Studier vid Borås Målarskola under ledning av John Hedaeus och Conrad Kickert i Paris. Han har målat stilleben och finstämda naturstudier, samt utarbetat collage.
Bild Stilleben 1959.