KARL-GUNNAR OHLSSON

KARL-GUNNAR OHLSSON
Bildkonstnär. Född i Hallstahammar 1944. Utbildning: Han studerade i Västerås Konstskola. Verksam i Västerås. Han har arbetat både som flygplans och byggnadsarbetare. Han har genom åren sysslat med bildkonst och har haft ett tjugotal utställningar, samt jobbat som kursledare i måleri. Har också skrivit en del publicerade kåserier. I en dov färgskala, tunt lasyrmässigt, målar han figurmotiv och miljöer i lantlig ro. Måleriet är lugnt och harmoniskt. Utställning i Åsele Konstförening 2008. Representerad: Landstinget Västmanland kulturnämnden Sala. Verksam i Sevalla, Västerås. Han har författat boken, Oflyt i lös sand.