KERSTIN HAMMARLUND

Bildkonstnär, född i Stockholm 1929. Studerade för Åke Pernby under 50-talet. Hon arbetade sedan 1969 i huvudsak med temautställningar, för att beskriva mänskliga relationer och skeenden i ett dramatiskt förtätat språk. Under senare år har hon målat bilder från övergivna hus.
Representerad: Eskilstuna museum, i statliga och kommunala institutioner.