KICKI HANKELL-PERSSON

KICKI HANKELL-PERSSON
Grafisker och tecknare. Född 1940, död, augusti 2015. Studerade för Grafiska tecknare, Lund, 2 år, Grafikskolan Paikka, Malmö. Hon arbetar huvudsakligen i kopparplåt och med egna handgjorda papper. Hon söker reliefverkan och renhet i linjerna. Motiven ofta symboliska, i lyriskt-abstrakta former. Teckningar och målningar till produktioner vid Sveriges Television, Malmö. Separatutställningar: Falsterbo Konsthall 1980, 1986, Svedala galleri 1981, 1989, Tingshuset Trelleborg 1985, Nimisutställning Gerlesborgsskolan Bohuslän 1986, Lilla konstsalongen Malmö 1986, Sveriges Television 1990, Malmö City International, SAS, 1994, Konstnärsgruppen Sydväst:s Konstrunda 1996, 2006, 2007, Akka-projekt, Kristianstad, Hässleholm, installationer i stadsparker 1996, Sculpture - La mode Theatre & Gallery, Madison, USA 1997, Gambro, Lund 2007. Offentlig utsmyckning: Kryssningsfartyget Euroway. Representerad: Kommunala samlingar, Sveriges Television, Rigshospitalet, Aarhus, Danmark, Warzawa, samt flera städer i Polen.
Bild: Cattle, boskap, akvarell.