KNUT HALLSTRÖM

KNUT HALLSTRÖM
Tecknare, bildkonstnär och författare. (KNUT Olof). Född 1925 i Köping, död 30 maj 2016 i Köping. Utbildning: Konstfackskolan, Otte Skölds målarskola och Konstakademien 1944-1950. Han tecknar mest, men har även målat landskap och stilleben i olja och tempera. Utställningar: Han har haft åtta separatutställningar i Stockholm och ett antal utställningar i olika landsortsstäder. Han var teckningslärare på Wasa Real 1958-1962. Han bodde i Italien under åren 1971-1977 och hade flera utställningar både i Rom och Florens. År 1978 återvände han till Köping. Han har även varit verksam som debattör och kulturjournalist. Han gav 1998 ut en memoarbok som heter, Väckelse och modernism. Köpings Museum anordnade en retrospektiv utställning av hans verk, från hans 60 åriga produktion som konstnär 2006. Offentlig utsmyckning: glasmosaik på torget i Köping, 1953. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och Gustav VI Adolfs handteckningssamlingar.
Bild: Foto av Knut Hallström, 2005.