KNUT JANSON

KNUT JANSON
Bildkonstnär, grafiker. (KNUT Albert Emanuel). Född 1882 i Vallentuna, Stockholms län, död 1966. Han har studerat vid Konstnärsförbundets målarskola, samt i Frankrike. Han har mestadels arbetat med landskapmotiv från stockholmstrakten.
Representerad: med flera arbeten i Nationalmuseum i Stockholm och Moderna Muséet i Stockholm.
Bild: Vildrosor i snåren.