LENNART ÖHRSTRÖM

LENNART ÖHRSTRÖM
Bildkonstnär, tecknare och grafiker. (LENNART Ingemar). Född 1938 i Stockholm. Utbildning: Gerlesborgsskolan i Stockholm och Valand i Göteborg. Han arbetade med olika tekniker, torrnålsgravyr, etsning och färgetsning. Utställningar: Han deltog i Valands elevutställningar i Göteborg Konsthall 1966, 1967, 1968 och 1969. Representerad: Nationalmuseum och Göteborgs Konstmuseum.