LEOPOLD FARE

LEOPOLD FARE
Bildkonstnär. Född 1926 i Stockholm, död 1996. Utbildning: Otte Skölds målarskola 1949 och 1950. Académie libre med Pierre Olofson och Lennart Rodhe som lärare, samt Konstakademien för Ragnar Sandberg. 1951- 1956. Samlingsutställningar: 1944-1959 Handelsbankens konstförening. 1959 Moderna Muséet. 1962 Konstakademien Sveriges Allmänna Konstförening, Svart och vitt. 1979 Sveagalleriet. 1982 Konstnärshuset. Svenska konstnärers förening. Nationalmuseum Unga tecknare. Liljewalchs Vårsalonger. 1983 Sveagalleriet. 1991 Anatourier, Konstakademien. Offentlig utsmyckning: Akademiska sjukhuset i Uppsala. Södersjukhuset, Danderyds Sjukhus, Liber Matsal. Kavli AB Entré. P.2 T.4 i Hässleholm. 4 st väggar på vardera 45 m, SAS-LIN Art Collection 1985, HSB Nacka, utsmyckning 2 entréer samt i Tyskland, England och Österrike. Stipendier: 1967 och 1972 Stockholm stads kulturstipendium, 1968 STB:s resestipendium, 1976 och 1977 Statens stora arbetsstipendium, 1979 och 1980 Statens arbetsstipendium, 1982 Konstnärsnämndens resestipendium. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm.