MAGNUS ULLBERG - Johansson

MAGNUS ULLBERG - Johansson
Skulptör. Född 1698, har 1723 utfört den imponerande altaruppsatsen, samt predikstolen i Habo kyrka, Västergötland. Orgelfasaden ha även smyckats av honom.
Bild: Habo Kyrka, altaret från 1723.