MARGARETA HALLEK

Textilkonstnär. Född 1932 i Malmköping. Hustru till Enno Hallek. Hon studerade vid Signe Barths målarskola 1952-1953 och vid Konstfacks textillinje 1954-1958. Hennes bilder ärfärgsprakande och festliga. Hon arbetar i starka färger på mörk botten, som ett gnistregn mot natthimlen. Under en tidigare period i hennes skapande, var hennes önskan, att åskådaren skulle kunna påverka bildens utseende, genom att flytta på delar, vika ner, eller knyta upp tygstycken eller band. Separatutställning: i Stockholm och Malmö. Offentlig utsmyckning: arbeten för Skoldirektionen, Polishuset i Stockholm, LO skolan, Hasseludden. Huddinge sjukhus. Skandinaviska Banken och Generaltullstyrelsen i Stockholm.
Hon erhöll 2003 Konstakademiens pris från Inez Leander för vitalisering av den kvinnliga offentliga konsten. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm.