MATHILDE ÖSTERLUND - Wigert

MATHILDE ÖSTERLUND - Wigert
Bildkonstnär och författare. (Marie Sophie MATHILDE). Född 1873 i Jönköping, död i Uppsala 1943. Utbildning: Konstakademien, samt i Paris. Hon målade genretavlor, kyrkointeriörer med motiv från Visby, samt landskap. Kyrkointeriörerna blev alltmer till hennes speciella kännetecken, i synnerhet efter den första svåra sjukdomsperioden och fram till hennes död. Det är betecknande att nästan det första motiv hon målade då hon 1936 åter kände sig förmögen att börja arbeta var interiören av Uppsala hospitalkyrka. De övriga motiven är från Uppsala domkyrka och från Rasbo.
Representerad: Moderna Muséet och Uppsala museum.
Bild: Frötunasläkten i Rasbo kyrka. 1938.