MIKAEL DAHL

MIKAEL DAHL
Bildkonstnär. Född 1659 i Stockholm, död 1743 i London. Han lärde sig barockmåleriets teknik i den store David von Ehrenstrahls målerifabrik. Han kom till London redan 1682. Mest verksam i England, påverkad av Van Dyck och särskilt Kneller. Under åren 1684-1689 vistades han i Paris och därefter en kort tid i Venedig och Rom. I synnerhet vistelsen i Rom har haft stor betydelse för honom. Efter återkomsten till London blev han snart en eftersökt porträttmålare och konkurrent till sin forne lärare Kneller. Samma klientel ur överklassen, som han hade. Av stor betydelse för honom var kontakten med Prins Georg av Danmark, som var make till Anna Stuart, dotter till Karl den XII. Då hon blev drottning 1702 nådde han sin högsta popularitet. Tillsammans med Kneller kom han att ingå i den första Kungliga Konstakademien. Han hade då en fashionabel ateljé med en hel stab av medarbetare och blev en förmögen man. Karl den XII utnämnde honom till kunglig hovmålare och ville att han skulle återvända till Sverige, men han tackade nej. 1705 målar han den berömda porträttet av krigarkungen, som nu finns på Nationalmuseum i Stockholm.
Han öppnade en målarskola i London och många svenska målare sökte sig dit. Lorens Pasch d.ä. var elev för honom.
Han var den förste svenske målaren som levde som en furste omgiven av beundrare och beundrarinnor, som en svensk ambassadör. Han blev aldrig en nyskapare, men en god representant för tidens estetik. Aktad och älskad för sin vänliga person. Under sin levnad uppgick hans dokumenterade verk till minst 500 stycken.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm med flera porträtt, av Karl XII, samt med Den heliga familjen. Ett stort porträtt finns i Malmö Museum. Georg, Prins av Danmark i Kensington Palace. James Butler, National Portrait Gallery.
Bild: Porträtt av, Elizabeth Churchill, grevinnan av Bridgwater.


Mer info om MIKAEL DAHL»