NICODEMUS d.y TESSIN

NICODEMUS d.y TESSIN
Arkitekt. Född i Nyköping 1654, död i Stockholm 1728. Son till Nicodemus Tessin d.ä. Nitton år gammal fick han tillfälle att med offentligt understöd göra en studieresa till Rom, där han gjorde bekantskap med Giovanni Lorenzo Bernini, av vilken han tog starka intryck. Han studerade även trädgårdsarkitektur i London och Paris. Efter faderns död blev han dennes efterträdare, som landets främste arkitekt. Han fortsatte bygget på Drottningholm, där han även anlade den vackra parken, och gjorde sitt livs storverk, Stockholm slott. För egen räkning uppförde han ett förnämligt palats i huvudstaden, det nuvarande Överståthållarhuset, med konstgjort perspektiv. Det är till större delen bevarat i ursprungligt skick och bör räknas till det allra främsta, som i byggnadsväg skapats i vårt land. Även det eleganta Steninge slott är hans verk. Liksom fadern var han även en framstående kyrkobyggare och har ritat Kungsörs kyrka, tornet till Västerås domkyrka, samt Amiralitetskyrkan.
Bild: Stockholms Slott.


Mer info om NICODEMUS d.y TESSIN»