NICKY SAHLSTRÖM

NICKY SAHLSTRÖM
Bildkonstnär och tecknare. (Nikolaus NICKY). Född 1853 i Grava socken Värmland. Utbildning: Han studerade vid Slöjdskolan Stockholm 1871-1872, i S.t Petersburg och Berlin. Han arbetade med teckning, akvarell, pastell och ibland även glasmålning. Han målade landskap och porträtt. Drev målarskola i Hamburg och Gävle.