NILS FORSBERG

NILS FORSBERG
Bildkonstnär. Född 1921 i Mo i Lögdeå, Nordmaling. Studier vid Otte Skölds målarskola 1944. Separatutställningar: Umeå, Stockholm, Tallberg, Örnsköldsvik, Florida USA, 1981. Stipendie: ur Elsa och Gunnar Wahlström 70-årsfond 1978. Representerad: Västerbottens läns landsting, Tranås stad och Köpings stad.