NILS OLSSON

NILS OLSSON
Bildkonstnär. Född 1913, död 2003. Smålandsstenar Gislaved. Utbildning: Gerlesborgs konstskola. Han intresserade sig för bergens dramatik och spänning och genom fysisk kraft skulpturera i färg, samt det vildvuxna och subtila i hans temperament framträder mest i hans människoskildringar och ett motsatsförhållande i hans konst är tvära kast mellan stort och smått. Utställningar: i Frankrike, Island, Norge och Sovjet.
Representerad: Moderna Muséet i Stockholm och Paris.