NORMA JANSSON

NORMA JANSSON
Bildkonstnär, grafiker. Född 1929 i Göteborg. Hon studerade vid Hovedskous Målarskola 1974-1977.
Separatutställningar: i Göteborg, Stockholm, Halmstad, Västerås, Malmö, samt ett antal samlingsutställningar och vandringsutställningar. Hon målar landskap.
Representerad: Statens Konstråd olika fonder och föreningar.