Dalamålare DAS

Allmogemålare från Dalarna, endast känd som signatur från 1840-talet. Hans målningar är figurrika, gjorda på väv och papper, kraftig färgskåla i tegel, blått, gult och mossgrönt. Hans huvudverk:: "Vingårdsmannen" och "Jesu rider in i Jerusalem" 1843, "De fyra ryttarna" 1844, samt en större inredning på väv numera i Dala fornsal.
Representerad: Nordiska museet och Zornmuseet.