Okänt förnamn DONATUS

En i urkunderna omtalad, troligen italiensk byggmästare, verksam vid Lunds domkyrka omkr. 1105-1145. Han anses ha huggit "Jätten Finn" i dess krypta.