LUDVIG RICHARDE

LUDVIG RICHARDE
Bildkonstnär. (Otto LUDVIG). Född 1862 i Göteborg, död 1929 i Båstad. Han studerade först i Stockholm, sedan i Köpenhamn och företog studieresor till flera länder i Europa. Han var marinmålare, men målade även, kustvyer och landskap från Hallandsåsen. Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Historiska museum och i Lunds konviktorium.
Bild: Marin, oljemålning 1877.