TORSTEN ANDERSSON

TORSTEN ANDERSSON
Bildkonstnär. (Otto TORSTEN). Född 6 juni 1926 i Östra Sallerup, Malmöhus län, död 30 maj 2009 i Benarp, Hörby kommun. Utbildning: Skånska Målarskolan 1942, vid Otte Skölds målarskola 1945, därefter fortsatte han sin studier vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn 1947, och 1948-1950 vid Konstakademien i Stockholm. Han erhöll X-et stpiendiet 1955 och 1960 utsågs han som rekordung professor vid Konstakademien i Stockholm. Efter att ha försökt reformera undervisningen flyttade han till Benarp, Hörby kommun. Han lämnade professuren 1965. Han ägnade sig åt, nordisk naturmystik. Under många år målade han inte alls, men hittade på 70-talet tillbaka till konsten. På 90-talet donerade han ett 20-tal stora målningar till Malmö Konstmuseum, som därigenom har den främsta samlingen av hans konst. Han har under hela sin yrkesbana sökt det han kallar sitt språk, något han menar att alla konstnärer måste göra. Stipendier: I juni 2007 blev det klart att han tilldelats 2008 års Carnegie Art Award. Carnegie Art Award är ett nordiskt konstpris på en miljon kronor. Priset, som instiftades 1998, är ett av Europas största konstpris och delas ut vartannat år. Prisutdelningen sker den 25 oktober 2007 i Helsingfors. Utställningar: Separatutställningar: 2002 Dunkers Kulturhus, Helsingborg. 1995 Malmö Konstmuseum, Malmö. 1986 Moderna Muséet, Stockholm. Samlingsutställningar: 2000 Oskuldens århundrade – den vita monokromens historia, Rooseum, Malmö. 1999 Zeitwenden, Kunstmuseum Bonn. 1997 Louisianautställningen, Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebaek. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm med målningen, Källan. Malmö Konstmuseum, Måsen.


Mer info om TORSTEN ANDERSSON»