PER FALK

PER FALK
Bildkonstnär. Född 1924, död 1982. Han studerade vid Slöjdföreningens skola i Göteborg. 1939-1941, Konstakademien i Stockholm 1941-1944 och i Paris och Rom 1947-1950. Han kom till en början att ägna sig mycket åt scenografi. Under 50-talet var han verksam vid stadsteatrarna i Helsingborg och Malmö, där han bland annat samarbetade med Ingmar Bergman i uppsättningar av Glada Änkan och ett flertal Strindbergsföreställningar. I början av 60-talet vid Stadsteatern i Stockholm, också här ofta Strindberg, med Olof Molander som regissör, sedan vid Riksteatern, Kungliga Operan och Stora Teatern i Göteborg. Scenskisserna är i sig ofta fullödiga konstverk. Mest fruktbart och med originellaste resultat blev nog hans samarbete med Birgit Cullberg i flera av hennes baletter, av vilka Månrenen är det mest lysande exemplet. Som målare skildrade Per ofta sitt bohuslänska landskap, klipporna, havet i alla ljus och stämningar. Hans karakteristiska porträtt är var nästan aldrig beställningar utan tillkomna på grund av lust att skildra människor, vänner. Många är bilderna på teater- och konstvänner, från 50-talet och 30 år framåt. Representerad: Malmö Museum, Museum i Borås, Göteborgs Konstmuseum.
Bild: Vegetation, olja.